הר פרישה

השקעות וביטוחים

המרכז מטפל בכל תהליך הפרישה ומיסוי הפרישה לעובדים שכירים ולעצמאים, תכנון פנסיוני ארוך טווח, ביטוחים פנסיונים, מוצרי השקעה שונים ומטפל בביטוחי התא המשפחתי תוך הקפדה על מניעת כפל ביטוחי. המרכז מנוהל ע"י דניאל צור זמיר (עו"ד) מתכנן פנסיוני ופרישה

הר פרישה

השקעות וביטוחים

המרכז מטפל בכל תהליך הפרישה ומיסוי הפרישה לעובדים שכירים ולעצמאים, תכנון פנסיוני ארוך טווח, ביטוחים פנסיונים, מוצרי השקעה שונים ומטפל בביטוחי התא המשפחתי תוך הקפדה על מניעת כפל ביטוחי. המרכז מנוהל ע"י דניאל צור זמיר (עו"ד) מתכנן פנסיוני ופרישה

דילוג לתוכן